Blindtypen met Ticken

Ticken is een online typevaardigheids-cursus waarmee uw medewerkers met behulp van de Typereflex®-methode in 50% van de reguliere tijd met 10 vingers leren blindtypen.

Doe 1-2-3 Ticken typetest Bekijk Ticken video

Hoe werkt het

Ticken maakt gebruik van de unieke typereflex®-methode. Met deze methode traint men de hersenen op motorische wijze voor een specifieke taak (in dit geval blindtypen) door herhaling. Doordat onze hersenen in woorden denken in plaats van in letters, kan men met de typereflex®-methode in 50% van de ‘normale’ tijd leren blindtypen. Lees meer

Voordelen blindtypen met Ticken

Ticken leert computergebruikers tot 2 keer sneller dan normaal blindtypen met 10 vingers, met als resultaat meer productiviteit door betere vaardigheden. Een betere typevaardigheid leidt tot een gezonde werkhouding bij medewerkers en uiteindelijk ook tot tijdswinst. Doe de gratis typeles

Wetenschappelijk onderzoek over blindtypen

Na een relatief korte aanleerperiode kan een beduidend hogere typesnelheid worden gerealiseerd met dezelfde inspanning. Met blindtypen wordt de snelheid verhoogd met gemiddeld 55 toetsaanslagen per minuut, blijkt uit onderzoek. Het aantal typefouten wordt verlaagd met 5%. De gemiddelde efficiencywinst is 20 minuten per dag. Lees meer